GRiph, s.r.o., organizačná zložka zahraničnej osoby